فروشگاه اینترنتی تولزآپ
فروشگاه اینترنتی تولزآپ
تجهیزات تعمیرگاهی
تجهیزات گاراژی

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

ابزارآلات برقی

پشم چین برقی اسپرینت

۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

انبرهای جوشکاری

انبر جوش فروزان ۴۵۰ آمپر

۱۷۸,۰۰۰ تومان

انبرهای جوشکاری

انبر جوش فروزان ۳۵۰ آمپر

۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
۶۱۹,۰۰۰ تومان

ابزارهای مصرفی

سمبه تفنگ میخکوب تایوان

۴۵۸,۰۰۰ تومان
۳,۱۸۵,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

محصولات پربازدید تولز آپ

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

کوپلینگ دو راهی باد کمپرسور

۵۵,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

کوپلینگ سه راهی باد کمپرسور

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

انبر بست جمع کن پلوس تایوانی

۶۹۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

بکس ۲۴ پارچه درایو ۱/۲ نووا مدل NTS-7001

۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان
۸۸۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

ساکشن روغن ۹۰ لیتری بادی ایرانی

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

میل تعادل موتور درآر بیگرد

۸۵۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

جک سوسماری ۳ تن کورسی استرانگ

۳,۳۸۵,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

جک ۲/۵ تن دسته گردان کورسی استرانگ

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

جک سوسماری کورسی ۳ تن اکتیو مدل ۳۱۰۳P

۴,۲۸۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

چسب حرارتی صنعتی مشکی تایوانی

۲۲,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

اچار درب باک رگلاژی تایوان

۶۷۸,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

ابزارآلات برقی

پشم چین برقی اسپرینت

۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
۶۱۹,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۸۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۸۵,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

کوپلینگ دو راهی باد کمپرسور

۵۵,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

کوپلینگ سه راهی باد کمپرسور

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

انبر بست جمع کن پلوس تایوانی

۶۹۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

بکس ۲۴ پارچه درایو ۱/۲ نووا مدل NTS-7001

۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان
۸۸۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

ساکشن روغن ۹۰ لیتری بادی ایرانی

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

ابزارآلات مخصوص صافکاری

جک هیدرولیک ۲۰ تن صافکاری استرانگ

۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

میل تعادل موتور درآر بیگرد

۸۵۸,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

جک سوسماری ۳ تن کورسی استرانگ

۳,۳۸۵,۰۰۰ تومان

ابزار آلات مخصوص مکانیکی

جک ۲/۵ تن دسته گردان کورسی استرانگ

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

ابزارآلات مخصوص صافکاری

ضربه زن تگرگ کشی صافکاری تایوانی

۵۹۵,۰۰۰ تومان